(CZ) Děkujeme za registraci do ligy!

 

(ENG) Thank you for registering for the league!

 

Pro dokončení registrace zaplaťte roční členský poplatek 200kč

 

To complete the registration, pay the annual membership fee  7,5€ / year

                           8,6$ / year